05.05.2015_Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia auditu certyfikującego system zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 oraz wykonanie 2 auditów nadzoru w ciągu trzyletniego okresu certyfikacji