06.07.2010_Adaptacja segmentu 8 D budynku głównego dla potrzeb Oddziału Chorób Dziecięcych oraz modernizacja segmentu 8 B budynku głównego dla potrzeb Oddziału Urologicznego i sali wybudzeń Bloku Operacyjnego