07.05.10_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi