07.05.2010__Roboty ogólnobudowlane na oddziale 8C i 7C