07.09.2012_Świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych oraz segregowanych- makulatury, plastiku, szkła