07.11.2013_Dostawa i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego z opcją dopplerowską oraz aparatury dla oddziału rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu