07/18_wykonywanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw karetek oraz samochodów służbowych