08.05.2010__Sukcesywne dostawy miału węglowego – sortyment MIIA, typ 31,2 klasa 50 21