08.05.2013_Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, telekomunikacyjnej, sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergety