08.07.2014_Świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego karetką typu„S