08.08.2012_Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno – epidemiologicznego oraz transport odpadów komunalnych na terenie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu