08.09.2011_Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I oraz montaż stacji dezynf