08.12.2011_Wykonanie okresowych badań i pomiarów elektrycznych