09.06.2014_Dostawa i uruchomienie cykloergometru wraz z systemem rehabilitacji kardiologicznej