09/23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki