10.02.2011_Dostawa i uruchomienie 2 szt. stacji przeglądowych medycznych obrazów RTG