10.06.2011_Nadzór autorski i serwis Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica oraz rozszerzenie licencji modułu System Zleceń Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica do wersji open