10.09.2013_Wykonanie, dostawa i montaż mebli wraz z wykonaniem ich projektu na wyposażenie Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu