101/21 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap”