10/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7 – Część opisowa_1
Załącznik nr 7 – Część opisowa_2
Załącznik nr 7 – Część opisowa_3
Załącznik nr 7 – Część opisowa_4
Załącznik nr 7 – Część opisowa_5
Załącznik nr 7 – Część opisowa_6
Załącznik nr 7 – Część opisowa_7
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_1
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_2
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_3
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_4
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_5
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Instalacje sanitarne_6
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_1
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_2
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_3
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_4
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_5
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_6
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_7
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_8
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_9
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_10
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_11
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_12
Załącznik nr 7 – Część rysunkowa_Inst. Elektr. Tetech_13
Załącznik nr 7 – Konstrukcja_1
Załącznik nr 7 – Konstrukcja_2
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_1
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_2
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_3
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_4
Załącznik nr 7 – PZT_ARCH_5
Załącznik nr 8_1
Załącznik nr 8_2
Załącznik nr 8_3
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 9_2
Załącznik nr 9_3
Załącznik nr 9_4
Załącznik nr 9_5
Załącznik nr 9_6
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12_1
Załącznik nr 12_2
Załącznik nr 12_3
Załącznik nr 12_4
Załącznik nr 12_5
Zmiana siwz/zmiana załącznika nr_12_5
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia_23.02.2017
Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 23.02.17
Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr_12_1)
Załącznik nr 3 do wyjaśnień z dnia 23.02.17
Załącznik nr 4 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr_12_5)
Załącznik nr 5 do wyjaśnień z dnia 23.02.17 (zmiana zał. nr 3)
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana siwz 2/zmiana załącznika nr
6

Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
Wyjaśnienia_06.03.2017 + zmiana załącznika nr 6
Zmiana siwz 3
Zmiana ogłoszenia 5
Zmiana siwz 4
Zmiana siwz 5
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja o unieważnieniu postępowania