10/20_Wynajem gruntu o powierzchni 30,00 m² położonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 z przeznaczeniem na działalność handlową (ustawienie kiosku handlowego)