102/21_Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowegoo o mocy 630 kVA w budynku techniczno-gospodarczym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79