104/15_21.01.2016_Wykonanie przeglądów okresowych kotłowni gazowej i węzła cieplnego oraz zabezpieczenie pogotowia serwisowego dla kotłowni gazowej i węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Toruńskiej 7 w Kaliszu