105/22_Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap