106/20_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 7