106/21_Dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu wydającego czyste i odbierającego użyte ubrania operacyjne w bloku operacyjnym”.