106_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 (ETAP II, III, IV)”