108/23_

Dostawy pojemników na jednorazowy sprzęt medyczny, pojemników
na materiał do badań histopatologicznych oraz papierów rejestracyjnych i żeli do wykonywania badań EKG, USG, KTG

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki