108/20_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ”