109/24 Sukcesywne dostawy pojemników na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, pojemników na materiał do badań histopatologicznych, papieru rejestracyjnego EKG, KTG, żeli