109/18_Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji pracy szpitala i benchmarkingu na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu