109/22_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79”