11.04.2012_Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczeń w badaniach serologicznych metodą aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury