11.04.2013_Zakup i dostawa sukcesywna aleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych