11.05.10_Dostawa dawkomierzy wraz z przeprowadzeniem pomiarów dawek indywidualnych od promieniowania RTG przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych oraz przesyłanie wyników w formie raportu