11.12.2012_Sukcesywne dostawy odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back – up oraz dzierżawa systemu infoamtycznego do zarządzania Bamkiem Krwi