110/17Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami elektrycznymi w ramach zadania pn. „Montaż centralnego UPS-a oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79