111/23 „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Zakaźnego”