111/18_„Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych I ( kondygnacja 10 segment D )”