111/20_Zakup 2 szt. automatycznych urządzeń do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji