111/21_Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu pralniczego opartego na technologii RFID służącego do bieżącego monitorowania i zarządzania bielizną szpitalną w pralni szpitalnej”