112/16_Zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatornii