11/22 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem doposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu