113/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79”