114/22_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pn. Modernizacja budynku nr 2 dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap”