117/22 Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pn. Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7