118/17_„Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno- gospodarczym