11_15_13.03.2015_Dostawa i instalacja lampy rtg do tomografu komputerowego Lightspeed Ultra produkcji General Electric