12.12.2012_Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przeniesienie oddziałów szpitalnych w ramach lokalizacji budynków WSZ w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńsk