12/23 Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, bramki SMS, dostępu do Internetu, dzierżawy włókna światłowodowego, dzierżawy rozbudowy istniejącego systemu telekomunikacyjnego Panasonic na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki